Završeno 8,5 km protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste

Jedna od aktivnosti projekta Naturavita je izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste koja je usko povezana s dinamikom razminiranja minsko sumnjivih površina. Na projektnom području planira se izgraditi ukupno 32,98 km protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste (PPsEŠC). Cilj ove aktivnosti je  izgrađena optimalna mrežaPPsEŠC.

Budući da je aktivnost razminiranja završena, u 2019. godini završeno je 8,5 km protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste:

  • PPsEŠC Bjelobrdski rit II na području šumarije Osijek, g.j. Osječke podravske šume, duljina je 3048,12 m, vrijednost radova 1.389.709,86 kn.
  • PPsEŠC Biljski rit III na području šumarije Darda, g.j. Darđanske šume, ukupne duljina  835,72 m, vrijednost radova 395.830,44 kn.
  • PPsEŠC Dravica IV nalazi se na području šumarije Darda u g.j. Kopačevske podunavske šume, duljine 924,99 m, a vrijednost radova je 398.367,45 kn.
  • PPsEŠC Josipovački pašnjak na području šumarije Osijek u g.j. Osječke podravske šume, duljine 1982,92 m, ukupne vrijednosti 835.942,24 kn.
  • PPsEŠC Veliki Bajar, dionica 2, nalazi se na području šumarije Osijek u g.j. Osječke podravske šume u dužini od 749,22 m, ukupne vrijednosti 351.349,62 kn.
  • PPsEŠC Vrbak duljine je 953,38 m, a nalazi se u g.j. Osječke podravske šume kojom gospodari šumarija Osijek. Radovi su vrijedni 424.949,36 kn.

Prilikom određivanja trasa PPsEŠC i prilikom njihove izgradnje maksimalno se posvetila pozornost na prilagodbu uvjetima na terenu i poplavnom karakteru šumskih staništa na projektnom području. Maksimalno su se koristile trase već postojećih šumskih prosjeka kako bi se što manje morala uklanjati drvenasta i druga vegetacija. Tijekom izvođenja radova, sve aktivnosti prilagođene su uvjetima zaštite prirode.