Završeni su građevinski radovi na edukacijsko-posjetiteljskom centru „Podravlje“

Nakon višemjesečnih radova, 3. veljače, je od tvrtke Iver d.o.o. iz Čepina preuzet obnovljen objekt bivše lugarnice u osječkom prigradskom naselju Podravlje. Zbog svoje udaljenosti od prigradskog naselja Podravlje objekt je projektiran da bude energetski neovisan. Ima svoju solarnu elektranu od 10 Kw,  te solarne kolektore za pripremu tople vode. Grijanje objekta tijekom hladnijih mjeseci riješeno je ekološki prihvatljivim grijanjem na pelete. Kako je objekt udaljen oko 1,5 km od zadnjih kuća u naselju Podravlje nema priključak na vodoopskrbnu mrežu nego ima bušeni bunar. Obradom sirove vode u strojarnici objekta  dobiva se pitka i sanitarna voda. Otpadne vode prerađuju se u biološkom pročistaču. Centar „Podravlje“ rasvjetljava led rasvjeta. Unutrašnjost  je raspoređena u prizemlje i tri poluetaže ukupne površine 258 m2. U prizemlju objekta je strojarnica i sanitarni čvor. Na prvoj poluetaži   je glavni ulaz te velika predavaona. Na drugoj poluetaži su dvije manje predavaone, a u potkrovlju ured, manja kuhinja, sanitarni čvor i skladišni prostor. U okviru uređenja okoliša Centra unutar ograde i izvan ograde, u edukacijske svrhe, posađeno je ukupno 12 stabala autohtonih  vrsta drveća, od kojih po dvije sadnice  hortikulturnih formi graba, hrasta i crne topole, te po jedna sadnica malolisne i velelisne lipe i po dvije graba i breze.  Završetkom građevinskih radova završena je prva faza obnove i uspostava Edukacijsko – posjetiteljskog centra „Podravlje“. U drugoj fazi predstoji oplemenjivanje unutrašnjosti unutarnjim uređenjem, nabava namještaja te audiovizualne opreme i mrežne opreme za distribuciju WiFi signala.

Nekad devastiran i zapušten objekt bivše  lugarnice, sada kao edukacijsko-posjetiteljski centar  zasjao je novim sjajem.