ZAVRŠEN JE MOST NA KANALU BARBARA

Kao dio projektne aktivnosti obnova i izgradnja protupožarne infrastrukture, završen je most na kanalu Barbara, te je 9. ožujka 2023. uspješno obavljena primopredaja radova. Most je izveden kao armirano betonski gredni most koji premošćuje kanal Barbara na protupožarnoj prosjeci s elementima šumske ceste Tvrđavica – Darda. Most je dug 22,80 m, a ukupne je širine 4,50 m. Vozna površina mosta široka je 3,70 m. Most je predviđen za normalni promet i opterećenje ukupne mase vozila 40 t.

Radovi obnove mosta izvodili su se u razdoblju od 19. kolovoza 2022. do 21. veljače 2023. godine, a izvela ih je tvrtka Osijek-Koteks d.d. iz Osijeka, dok je nadzor bio povjeren tvrtki Fincon d.o.o. iz Osijeka. Ugovorna vrijednost radova iznosila je 143.074,28 EUR bez PDV-a.

Ovaj most omogućuje nesmetanu komunikaciju protupožarnom prosjekom s elementima šumske ceste, a istodobno je uklopljen u prirodni okoliš u skladu s uvjetima zaštite prirode.