TERENSKI OBILAZAK PIEZOMETARA

Krajem travnja 2021. godine obavljen je terenski obilazak istražnih piezometara na kojima će se provoditi aktivnosti Grupe 3: Monitoring podzemnih voda (količinsko i kemijsko stanje) u sklopu projekta Naturavita. Provedba monitoringa kemijskog stanja provodi se na 5 piezometara, u mjesečnim intervalima kroz period od dvije godine. Uz predstavnike Hrvatskih voda i Parka prirode Kopački rit, terenskom obilasku su prisustvovali i predstavnici grupe izvoditelja radova i analiza: Rudarsko – geološko – naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije.