Šesti sastanak projektnog tima Naturavita

Šesti sastanak, projektnog tima Naturavita  održan je u 8. srpnja  2020. godine u formi videokonferencije zbog pogoršane epidemiološke situacije. Kako bi izbjegli tehničke poteškoće na videokonferenciji sudjelovalo je po dvoje članova projektnog tima svakog partnera.

Uvodnu riječ održala je voditeljica projekta i zamolila je svakog od partnera da ukratko izloži status provedbe svojih aktivnosti s informacijama o identificiranim poteškoćama.

JU PP Kopački rit ostao je bez biologa na projektu, te je u planu ponovo kompletirati projektni tim do kraja rujna. Budući su nabavljeni GPS odašiljači za vidru i dabra, slijedi nabava opreme za monitoring (klopke, živolovke,..).

Predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU upoznali su nas sa statusom izvršenja ugovora za snimanje promo filma koji ističe 11. srpnja 2020. Potpisan je sporazum o zajedničkoj nabavi (MRRFEU, MUP i Hrvatske šume) za edukacijske materijale i trenutno se dorađuje dokumentacija o nabavi. Članovi projektnog tima sudjeluju u izradi ZNS-a.

Predstavnici MUP-a upoznali su nas s aktivnostima u kojima sudjeluju na području edukacije i aktivnostima promidžbe i vidljivosti u koje su se aktivno uključili.

Članovi projektnog tima Hrvatskih voda upoznali su nas sa postupcima javnih nabava koje provode za studije utvrđivanja nultog stanja voda, utvrđivanje retencijskog kapaciteta, te nabavom monitoringa voda.

Predstavnik Hrvatskih šuma obavijestio je ostale članove projektnog tima da je posađena jedna trećina projektom planirane površine. Ono što trenutno zabrinjava je zdravstveno stanje sadnica poljskog jasena, te epidemiološka situacija koja bi mogla otežati radove njege i sadnje. U tijeku su intenzivni radovi na obnovi budućeg edukacijskog centra Podravlje. Objavljen je i postupak javne nabave za protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste kojom se planira izgraditi 18,5 km prosjeka.   

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti članovi mogu pratiti na web stranicama projekta , YouTube kanalu projekta i društvenim mrežama.