REZULTATI PRVE GODINE MONITORINGA EKOLOŠKOG STANJA POVRŠINSKIH VODA I MONITORING DODATNIH BIOLOŠKIH POKAZATELJA

U zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu, te putem zoom aplikacije održan je 1. veljače 2022. godine sastanak na kojem su predstavljeni rezultati nakon prve godine monitoringa ekološkog stanja površinskih voda i monitoringa dodatnih bioloških pokazatelja. Osim domaćina i predstavnika projektnih partnera sastanku su prisustvovali izvršitelji monitoringa koji su prezentirali rezultate nakon prve godine istraživanja.

Uvodnom prezentacijom obratio se prof.dr.sc. Zlatko Mihaljević u kojoj je naglasio da se monitoring vrši na 15 postaja, od kojih je 7 odvojeno nasipom od poplavnog područja Dunava i na njima se ocjenjuje ekološki potencijal.  U poplavnom području je također 7 postaja + Dunav Petreš. Na svim lokacijama mjeri se koncentracija ukupnog dušika koja je niža u branjenom području u usporedbi s poplavnim područjem. Predloženo je dodatno mjerenje koncentracije otopljenog kisika i temperature u  pridnenom sloju vode na svim lokacijama osim u Kopačkom jezeru i jezeru Veliki Sakadaš.

Analiza Makrozoobentosa u   poplavnom području i Dunavu pokazala je da je područje siromašno zajednicama, prevladavaju Oligochaeta, a više je zajednica u branjenom području.

Doc.dr.sc. Filip Stević prezentirao je rezultate nakon prve godine istraživanja za biološki element kakvoće fitoplankton i fitobentos naglasivši da prvo izvještajno razdoblje nije uključivalo ni jednu vegetacijsku sezonu u cjelosti nego su u izvješću prikazani pojedinačni rezultati HLPI/HRPI indeksa po mjesecima (srpanj 2020. do lipanj 2021.).

Prof dr.sc. Antun Alegro istaknuo je da zajednica makrofita u branjenom području ima uglavnom dobar ekološki potencijal, a u poplavnom uglavnom umjeren.

Prof. dr.sc. Davor Zanella u svom je izlaganju rekao da je na istraživanom području utvrđeno 35 vrsta riba, a od toga je 8 invazivnih vrsta. Trenutno ekološko stanje i ekološki potencijal ovog područja je zadovoljavajući, a tamo gdje nije razlog su invazivne vrste i antropološko djelovanje.