PRVA GODINA PROVEDBE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI ZA GRUPU 1: MONITORING EKOLOŠKOG STANJA POVRŠINSKIH VODA I MONITORING DODATNIH BIOLOŠKIH POKAZATELJA I GRUPU 2: MONITORING KEMIJSKOG STANJA POVRŠINSKIH VODA

Upravo je završeno dvanaesto uzorkovanje u sklopu projekta Naturavita za Grupu 1:  Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja te za Grupu 2: Monitoring kemijskog stanja površinskih voda. Zaključno s ovim uzorkovanjem u lipnju 2021. godine prošla je prva godina uzorkovanja od tri koliko je predviđeno praćenje stanja pojedinih parametara. Aktivnosti obuhvaćene Grupom 1 su, osim fizikalno – kemijskih parametara i klorofila a i biološki pokazatelji fitoplankton, fitobentos, makrozoobentos makrofite i ihtiofauna. Navedene projektne aktivnosti za Grupu 1 provode Prirodoslovno – matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao nositelj, zajedno sa Odjelom za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije. U sklopu Grupe 2 provodi se monitoring ciljanih parametara metala i pesticida u površinskim vodama i sedimentu te bioti. Nositelj aktivnosti za Grupu 2 je Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije. Uzorkovanje se provodi na 19 lokacija te se nastavlja po rasporedu u mjesecu srpnju s kojim ulazimo u drugu godinu aktivnosti.