Prugasti balavac

Prugasti balavac – balavac isprutani (Gymnocephalus schraetser)


Mala riba koja naraste do 20 cm i doživi 15 – 20 godina koja po kategoriji ugroženosti spada u skupinu kritično ugroženih vrsta kao jedina iz dunavskog sliva. Hrani se različitim račićima i ličinkama kukaca te jajima riba pri dnu. Isto kao i ostale vrste roda je proždrljiv ali nije komercijalno interesantna vrsta. Preferira hladniju, čistu vodu s dosta kisika i obično se zadržava u dubljim dijelovima, na mjestima gdje je dno šljunkovito ili pjeskovito.

Uzrok ugroženosti je onečišćenje vode i manjak kisika, a nemali utjecaj imaju regulacije vodotoka i invazivne alohtone vrste.