Projekt Naturavita pokazuje izvrsne rezultate

Održan sastanak užeg projektnog tima

23. studenoga održan je radni sastanak užeg projektnog tima projekta, Naturavita – “Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji,“ koji je započeo s provedbom 21. rujna 2018. godine. Na sastanku su prezentirane dosadašnje aktivnosti te je dogovoren plan aktivnosti za sljedeće razdoblje od tri mjeseca.

Ukupna vrijednost projekta je 376,8 milijuna kuna, a od početka prvih aktivnosti razminiranja, u kolovozu ove godine do kraja listopada, apsorbirano je otprilike 65 milijuna kuna, odnosno 18% ukupne planirane vrijednosti projekta. Provedbom ovog projekta, jedan od rezultata bit će 5,97 km² šuma i šumskog zemljišta očišćeno od mina i minsko eksplozivnih sredstava na području Parka prirode Kopački rit te 19,37 km² u Regionalnom parku Mura-Drava.

Veseli činjenica da je od ukupno planiranih 25 km2,  već do sada razminirano 10 km2. Uz to, završeni su i pripremni radovi za biološku obnovu šuma na 10 ha, a sadnja sadnica počinje u prosinac te će trajati do travnja sljedeće godine.

Na sastanku su određene i ciljne skupine djece četvrtih i šestih razreda osnovne škole te je napravljena projekcija i plan edukacija za školsku godinu 2019/2020. Planira se kroz 100 predavanja educirati gotovo 5 tisuća učenika iz 25 osnovnih škola. Dugoročan je plan uvrštavanju obilaska EPC „Podravlje” u plan i program osnovnoškolske nastave.

Projekt se financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a projektno partnerstvo čine Hrvatske šume (vodeći partner), Agencija za regionalni razvoj RH, Hrvatski centar za razminiranje, Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske, Hrvatske vode i Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“.