Postavljeno je 50 mjernih stupića za recentnu sedimentaciju

U okviru Aktivnosti 7.2. projekta Naturavita – Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa, s interpretacijom rezultata, Istraživanja i praćenje recentne sedimentacije u području Parka prirode Kopački rit, postavljeno je 50 mjernih stupića za recentnu sedimentaciju kako bi se pratilo koliko se aluvijalnog nanosa na pojedinim područjima taloži, a koliko se erodira. Područje je pod neprekidnim utjecajem toka voda koje daju ritam stvaranja i razaranja na području Parka. Zbog vidljivog trenda smanjenja močvarnih i vodenih površina u malovodnim razdobljima, uočena je potreba određivanja dinamike sedimentacijskih promjena. Mjerni stupići postavljeni su na reprezentativne lokacije, po cijeloj površini Parka prirode Kopački rit. Mjernim stupićima za recentnu sedimentaciju pokrivena su područja Čonakut kanala, Kopačevsko jezero, Bijelo jezero, Hulovski kanal, Podravlje-Sakadaš područje, Sakadaš-Zlatna greda, Compoš, Vemeljski Dunavac, Semenča.  Lokacije mjernih stupića snimljene su GPS uređajem te su na svaki stupić stavljeni fluorescentni plovci kako bi se lako uočili na terenu. Mjerne letve će se tijekom trajanja monitoringa očitavati. Za svako mjerno razdoblje izraditi će se karta sedimentacije/erozije, a nakon svake godine će se izraditi i karta trendova/gradijenata sedimentacije/erozije. Svi prikupljeni podaci će biti sintetizirani i interpretirani s ciljem definiranja prostorne i vremenske dinamike sedimentacijskih procesa u pojedinim dijelovima Parka prirode Kopački rit.