Počela je provedba monitoringa voda i o vodama ovisnih ekosustava

Počela je provedba monitoringa voda i o vodama ovisnih ekosustava

U okviru Aktivnosti 7.2. Projekta NATURAVITA – Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa, s interpretacijom rezultata, 22. srpnja 2020. započeli su monitorinzi Grupe 1 (Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja) i Grupe 2 (Monitoring kemijskog stanja površinskih voda).

Grupa 1, osim monitoringa ekološkog stanja površinskih voda, uključuje i monitoring:

  •  bioloških elemenata (fitoplanktona, fitobentosa, makrozoobentosa, makrofita, riba)
  •  osnovnih fizikalno – kemijskih pokazatelja (prozirnosti, koncentracije klorofila, pH, temperature zraka i vode, alkaliteta, vodljivosti, tvrdoće, režima kisika, ukupnog organskog ugljika i  hranjivih tvari)
  •  specifičnih onečišćujućih tvari (otopljeni metali: arsen, krom, bakar, cink).

Grupa 2 uključuje ispitivanja kemijskih pokazatelja u:

  •  vodi (metali, pesticidi)
  • sedimentu (metali, anorganski pokazatelji, organski spojevi)
  •  bioti (poliaromatski ugljikovodici)

 Ova istraživanja i monitoring za cilj imaju uspostavu dugoročnog kvalitetnog upravljanja vodnim ekosustavima područja Parka prirode Kopački rit sukladno najvišim kriterijima zaštićenosti. Monitorinzi će se obavljati na ukupno 19 lokacija koji obuhvaćaju dio vodnog područja rijeke Dunav, odnosno rijeke i jezera na području Parka prirode Kopački rit i Posebnog zoološkog rezervata. Monitorinzi Grupe 1 i Grupe 2 provodit će se u razdoblju od 3 godine, a ovisno o elementu/pokazatelju koji se istražuje, različiti su programi te učestalost monitoringa. U monitoringu Grupe 1 i Grupe 2 sudjelovali su zaposlenici Odjela za biologiju, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Zagrebu, te Zavoda za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije. Logističku podršku i nadzor provedbe monitoringa proveli su zaposlenici Javne ustanove Parka prirode Kopački rit, Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma.