3. ožujka 2022. godine obilježavamo Svjetski dan divljih vrsta s ciljem prenošenja važne poruke o važnosti zdravih ekosustava te obnove bioraznolikosti čime se nastoji promijeniti sudbina najugroženijih vrsta. Jedna od njih je i vidra koja je važan indikator zdravih prirodnih vodenih i močvarnih staništa kao što je poplavno područje Parka prirode Kopački rit.

Vidra (Lutra lutra L.) je zvijer iz porodice kuna prilagođena životu u slatkoj vodi te je u Republici Hrvatskoj strogo zaštićena vrsta. Najkvalitetnije vidrino stanište je čisti vodeni tok, bogat obalnom vegetacijom, no zbog onečišćenja voda, uništavanja prirodnih staništa, ali i nezakonitog lova, u većini europskih zemalja sredinom 20. stoljeća dovedena je na rub izumiranja. Danas je stanje populacije vidre znatno povoljnije. O uzrocima ugroženosti vidre u Hrvatskoj zna se malo budući da je vrsta slabo istražena. Povodom toga, u svrhu dobivanja podataka o stanju ove divlje vrste te kvaliteti njezina staništa, na području Parka prirode Kopački rit provodi se monitoring vidre u okviru aktivnosti projekta Naturavita.