O projektu

NATURAVITA

“Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA” je jedan od najvećih projekata zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, a koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Riječ je o strateškom projektu kojem je cilj razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa. Zbog ratnih djelovanja veliki dio šuma i šumskog zemljišta na projektnom području i dalje je onečišćen minsko-eksplozivnim i neeksplodiranim ubojnim sredstvima koja sprječavaju pristup, te sustavno i dugoročno upravljanje ovim prostorom

Projekt se u potpunosti provodi na području Osječko-baranjske županije te obuhvaća šume i šumska zemljišta u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, odnosno dijelove Parka prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura-Drava. Razdoblje provedbe projekta je od 23. lipnja 2015. godine do 23. rujna 2023. godine.

Tijekom 6. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, pod predsjedanjem predsjednika Vlade RH mr.sc. Andreja Plenkovića, potpisani su ugovori za projekte na području Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske te Vukovarsko-srijemske županije. Ugovor za projekt Naturavita potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Čorić, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić i član Uprave Igor Fazekaš, te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš.

Ukupna vrijednost projekta “Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA” je 376,8 milijuna kuna. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 369,6 milijuna kuna od čega 85% odnosno 314,1 milijun kuna čine bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda.

Realizacijom projekta bit će 5,97 km2 šuma i šumskog zemljišta očišćeno od mina i minsko eksplozivnih sredstava na području Parka prirode Kopački rit te 19,37 km2 u Regionalnom parku Mura-Drava. Obnovit će se i poboljšati protupožarna zaštita šuma obnovom 107 ha protupožarnih prosjeka i 33 km protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, kao i obnovom 4 manja mosta. Provest će se biološka obnova šuma na 1.021 ha što uključuje zamjenu sastojina stranih vrsta sastojinama autohtonih vrsta na 441 ha. U planu je revitalizirati 100 ha rijetkih i zaštićenih poplavnih travnjaka. Rekonstruirat će se edukacijsko-posjetiteljski centar “Podravlje” i izgraditi 4 poučno-rekreativne staze ukupne duljine 11 km. S ciljem povećanja svijesti javnosti o biološkoj raznolikosti i minskoj opasnosti izradit će se edukacijski programi s pratećim edukacijskim materijalom za školsku djecu, studente i ostale interesne skupine.

Povećat će se razina očuvanja kakvoće vode i o vodama ovisnih ekosustava kroz definiranje retencijskih kapaciteta, upravljačkih ciljeva, uspostavljanje i provedbu sustava monitoringa i izradu Studije o revitalizaciji vodenih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit.

Korisnik projekta su Hrvatske šume d.o.o. zajedno s partnerima Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatske vode, Javna ustanova “Park prirode Kopački rit” i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

hr-sume
MUP
park-prirode-kopacki-rit1
MRRFE
hr-vode1
hr-sume-1024x233
MUP
MRRFE
park-prirode-kopacki-rit1
hr-vode1

Projekt Naturavita provodit će se u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020., specifičnog cilja Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima iz kojeg će se za provedbu svih aktivnosti projekta osigurati 85 % ukupnog iznosa projekta, dok će se 15 % osigurati nacionalnim sufinanciranjem, putem projektnih partnera. Projekt će trajati 5 godina.