Naturavita u brošuri European Network Integrate

Projekt Naturavita predstavljen je u brošuri European Network Integrate koju je objavio Europski šumarski institut.

Opći cilj Europske mrežne integracije uspostavljen odlukom stalne komisije za šumarstvo Europske komisije jest identificirati uspješne prakse upravljanja koje integriraju pristupe očuvanja prirode, temeljene na empirijskim iskustvima i na znanstvenom radu.

Mreža ima za cilj dijeljenje i promicanje dobre prakse preko granica i pretvaranje ih u preporuke usmjerene kako na kreatore šumarske politike, tako i na šumarske stručnjake u praksi. Tako  European Integrate  Network unapređuje integraciju zaštite prirode i održivog gospodarenja šumama.

Cilj ove brošure je pružiti pregled aktivnosti različitih primjera dobre prakse u šumarstvu u Europi.