Monitoring vidre (Lutra lutra) i dabra (Castor fiber)

Monitoring vidre (Lutra lutra)  i dabra (Castor fiber),  glavnih indikatorskih vrsta sisavaca vodenih i močvarnih staništa, provodi se u okviru aktivnosti projekta NATURAVITA,  u svrhu dobivanja podataka o stanju ovih divljih vrsta i kvaliteti njihovih staništa. Dobiveni podaci biti će jedna od podloga za jasno definiranje indikatora promjena hidromorfoloških, bioloških i ekoloških karakteristika područja.

Provedbom ovog monitoringa osigurat će se jedna od podloga za izradu studije revitalizacije poplavnog područja Parka prirode Kopački rit te definirati kratkoročne i dugoročne mjere upravljanja vodenih ekosustava.

Za provedbu monitoringa ugovoreni su vanjski stručnjaci od strane istraživačkog instituta -Oikon.d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju. Prilikom monitoringa, JU PP Kopački rit pružit će svu logističku podršku vanjskim stručnjacima ugovorenim za ovaj monitoring te sudjelovati u svim ugovorenim aktivnostima.

Zadaci izvršitelja monitoringa su:

  • rekognoscirati povoljna staništa za vidru i dabra na području Parka prirode Kopački rit
  • utvrditi granice njihove rasprostranjenosti
  • utvrditi povoljne lokacije za postavljanje živolovki
  • utvrditi povoljne lokacije za hvatanje dabra mrežama
  • hvatati, kemijski imobilizirati te obilježiti uhvaćene jedinke GPS uređajem ( 5 jedinki vidre i 5 jedinki dabra)
  • utvrditi uzroke stradavanja dabra i vidre na prikupljenim lešinama (6 jedinki)
  • obraditi podatke i interpretirati rezultate s ciljem utvrđivanja brojnosti, distribucije, broja teritorija i potencijala širenja predmetnih vrsta

Navedene aktivnosti također će služiti za edukaciju djelatnika JU PP Kopački rit potrebnu za nastavak provedbe monitoringa.