MONITORING KUKACA

Projektna grupa za monitoring kukaca tvrtke Biodea d.o.o. za istraživanje i razvoj odradila je, 18. i 19. lipnja 2021., svoj redovni terenski obilazak. Članovi projektne grupe obišli su sve ranije određene postaje i transekte za uzorkovanje.

Prvi dan terenskog obilaska ispražnjene su klopke kojima se uzorkuju saproksilni kornjaši, te su ponovo pripremljene za lov, a postavljene su i klopke za uzorkovanje vodenih kornjaša.

Drugi dan terenskog obilaska ispražnjene su postavljene klopke.

Prilikom odlaska u Park prirode Kopački rit projektna grupa obišla je postaje koje se nalaze duž kanala Čarna, Tikveš, kanal Podunavlje, Čošak šumu, ribnjak, te poplavni dio Kopačeva uz nasip. Na svim navedenim postajama klopke su ostale očuvane te su se obavili svi planirani zadaci. Na postajam kod kanala Čarna i u Čošak šumi prvi puta ove sezone zabilježeni su ostaci dvije odrasle jedinke običnog jelenka (Lucanus cervus) koje su zabilježene kao lokacije pronalaska ove vrste.