Izgrađeno je još 10,67 km protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta

Provedba aktivnosti izgradnje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste u konačnici će rezultirati njihovom optimalnom mrežom na projektnom području. Od planirane tri protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste u ukupnoj duljini 6,74 km u 2020. godini, izgrađene su još dvije u duljini od 3,92 km. Ove godine je do kraja studenoga ukupno  izgrađeno 10,67 km novih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste: Biljski rit IV (1769,28 m), Munjoroš I (3.545,23 m), Munjoroš II ( 1.427,85 m) i Munjoroš III (758,84 m) u gospodarskoj jedinici „Darđanske šume“ kojom gospodari šumarija Darda i Nemetin (3.167,39 m) u gospodarskoj jedinici „Osječke -podravske šume“ kojom gospodari šumarija Osijek.  Ukupna vrijednost radova je 4.257.721,99 kn od čega je 85 % financirano sredstvima EU. Tijekom izvođenja radova, sve aktivnosti prilagođene su uvjetima zaštite prirode.