Izgrađene su još tri protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste

Protupožarna prosjeka s elementima šumske ima glavnu namjenu prolaska vatrogasnih vozila do požarišta, ali i prolaska motriteljsko – dojavne službe u sklopu preventivne zaštite šuma od požara. Obnova i izgradnja šumske protupožarne infrastrukture poboljšat će zaštitu šuma i šumskog zemljišta na projektnom području Naturavita i ublažiti negativne utjecaje biotskih i abiotskih čimbenika na šumske ekosustave. Na projektnom području planira se izgraditi ukupno 32,98 km PPsEŠC, a do sada je izgrađeno 21,71 km. Početkom veljače dovršene su još tri PPsEŠC : Veliko polje IV (628,7 m), Carske livade (1009,91 m) i Prutnjak  ( 917,62 m)  u gospodarskoj jedinici „Darđanske šume“ kojom gospodari šumarija Darda. Ukupna vrijednost radova je 1.042.313,54 kn od čega je 85 % financirano sredstvima EU. Radove je izvela tvtka JET – SET d.o.o. Vrbanja, a tijekom izvođenja radova sve aktivnosti prilagođene su uvjetima zaštite prirode. Treba naglasiti da je u 2020. godini ugovoreno 11 PPsEŠC ukupne duljine 19,7 km, a do sada je izgrađeno 8 ukupne duljine 13,22 km.