GOTOV JE MONITORING VIDRE I DABRA

U sklopu aktivnosti Zaštita i očuvanje voda i o vodama ovisnih ekosustava čiji su nositelj Hrvatske vode, izvršen je monitoring vidre i dabra kao glavnih indikatorskih vrsta sisavaca za projektno područje. Predmetni monitoring izvršila je tvrtka OIKON d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju,  u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Kopački rit. Jedan od ciljeva istraživanja ove dvije strogo zaštićene vrste bilo je hvatanje i obilježavanje uhvaćenih jedinki vidre i dabra GPS uređajima. Telemetrijsko praćenje ovih dviju vrsta izrazito je zahtjevan i složen proces iz više razloga. Ovo su semiakvatične vrste koje dio svog života provode na kopnu a dio u vodi. Građa tijela im je takvog oblika da onemogućava postavljanje GPS uređaja upotrebom ogrlice kao što je to slučaj kod vuka, risa ili medvjeda. Pored toga, masa tijela im je manja pa i sam GPS uređaj mora biti manji i lakši što onemogućava dulji vremenski period praćenja zbog kapaciteta baterija u samom GPS uređaju koji je ograničen masom i veličinom. U sklopu projekta ukupno je uhvaćeno 5 vidri i 5 dabrova koji su nakon označavanja neozlijeđeni pušteni na slobodu. Za potrebe hvatanja dabra korištena je ručna mreža a za potrebe hvatanja vidre korištene su kavezne zamke sa zaklopcima s obje strane opremljene alarmnim uređajima i GSM kamerama kako bi u trenutku aktivacije stručnjaci za hvatanje bili obaviješteni o aktivaciji kavezne zamke. Slikom sa GSM kamere znalo bi se o kojoj je životinji riječ.

Sukladno odobrenjima/rješenjima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstva poljoprivrede uhvaćeni dabrovi označeni su GPS uređajima metodom lijepljenja na krzno. Period praćenja bio je oko 20 dana. Uhvaćene vidre označene su tako da im je pričvršćen kožni remenčić na koji je pričvršćen GPS uređaj. Svaki kožni remenčić opremljen je sigurnosnim sustavom (drop-off) koji ima funkciju da ako bi životinja zapela u granje, tada bi ga životinja svojom snagom mogla aktivirati i remenčić bi se sa vidre otkvačio. Na našu žalost, odnosno na sreću jedne od uhvaćeni vidre, ovaj sustav se aktivirao već nakon 36 sati nakon hvatanja te je uhvaćena vidra nazvana Tonka remenčić odbacila a remenčić je pronađen u gustoj kupini s potrganim drop off sustavom.

Sve uhvaćene životinje bile su sedirane ili uspavane kako bi se stres označavanja sveo na minimum a životinja ostala zdrava i neozlijeđena.

Prikupljeni telemetrijski podaci bit će korišteni za određivanje veličine teritorija pojedinih vrsta te kao pomoć u procjeni veličina populacija vidre i dabra unutar Kopačkog rita.

U svim fazama projekta sudjelovali su prof. dr. sc. Duško Ćirović, dipl. ing. biol., (Biološki fakultet u Beogradu) dr. vet. med. Vedran Slijepčević (Veleučilište u Karlovcu) i Marko Augustinović, mag. ing. silv.,  (OIKON d.o.o.) te zaposlenici službe stručnih poslova zaštite, održavanja i očuvanja Parka prirode i službe čuvara prirode Javne ustanove Parka prirode Kopački rit.