DEVETI SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA

U prostorijama Lovačkog doma Zlatna greda,14. listopada.2021. god.,  održan je 9. sastanak projektnih partnera.

Sastanku je prethodila provjera na licu mjesta koju je izvršio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja je mjesta  provedena je na Edukacijsko-posjetiteljskom centru „ Podravlje“ , protupožarnoj prosjeci s elementima šumske ceste Stara Drava i odsjeku 72c u sklopu aktivnosti biološke obnove šuma.

Na početku sastanka prisutne je pozdravio Blaž Štefanek ,rukovoditelj Službe za projekte sufinancirane  sredstvima EU fondova i međunarodne projekte, i ukratko predstavio projektne i ciljeve i  zadatke koji su realizirani do sada i koji predstoje.  Izrazio je zadovoljstvo dosada učinjenim na ostvarenju projekta i zaželio svim partnerima nastavak uspješne suradnje.

Voditelj projekta Filip Čorić otvorio je sastanak i pročitao dnevni red sastanka. Istaknuo je značajnu promjenu koja s dogodila od prošlog sastanka, a to je dobivanje suglasnosti od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izmjenu manjeg značaja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

 U nastavku sastanka predstavnici projektnih partnera ukratko su informirali prisutne o aktivnostima koje su izvršene u proteklom razdoblju od zadnjeg sastanka.

Hrvatske šume su u sklopu aktivnosti biološke obnove šuma pošumile 60%  površinakoje supredviđene tom aktivnosti, a radovi njege i zaštite sadnica odvijaju se  prema planu.

Završeno je opremanje Edukacijsko-posjetiteljskog centra „Podravlje“ svom predviđenom opremom i sada postoji suvremeno opremljen prostor modernom tehnologijom u kojem se održavaju edukacije ciljnih skupina i učenika osnovnih i srednjih škola. Ovaj mjesec  održano je pet edukacija učenika viših i nižih razreda osnovnih škola, a osim dobivenog znanja o šumama i životinjama koje obitavaju u njima te opasnostima koje vrebaju od zaostalih mina učenici su otišli kućama sa vrećicom punom edukativnih materijala i još pokojim iznenađenjem.

Nastavljaju se aktivnosti vezane za obnovu i uspostavu protupožarnih prosjeka, obnovu mostova i uspostave poučnih staza.

Javna ustanova  park prirode Kopački rit u proteklom je razdoblju izvršila  obilazak terena  radi utvrđivanja staništa i granica rasprostranjenosti vidre i dabra, i prema  prvim procjenama utvrđena je  prisutnost 26 do 31 obitelji dabra. Nadležno Ministarstvo poljoprivrede izdalo je dozvolu za hvatanje dabrova, te će isto započeti idući tjedan, na određenim lokacijama uz pomoć mreža predviđenih za to. U tijeku je izrada kožnog remenja za monitoring vidre i nabava SIM kartica za alarme.

Ministarstvo unutarnjih poslova uspješno je sudjelovalo u obuci predavača koji će držati predavanja  o opasnostima od zaostalih minsko eksplozivnih sredstava, kao i u izradi edukativnih brošura i slikovnice i letka o  minama.

U planu je za iduću godinu  održavanje četiri edukacije za ciljne skupine (lovci, djelatnici HŠ), a u pripremi je i organizacija  predstave o minskoj opasnosti.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU kao partner na projektu u sklopu podaktivnosti  uspostava edukacijske infrastrukture, provođenje edukacije i podizanja svijesti završilo je obuku predavača.

Hrvatske vode su u proteklom razdoblju završile vrlo zahtjevan postupak javne nabave za pet vodomjernih postaja i očekuje se potpisivanje ugovora i realizacija. Svi monitorinzi odvijaju se prema zacrtanim smjernicama uz podršku JU PP Kopački rit na terenu. Planirana su još tri postupka javne nabave su tri postupka javne nabave: oprema za mjerenje vodostaja i protoka; izrada studije revitalizacije voda i o vodama ovisnih ekosustava i izrada studije tipologije  i klasifikacije sustava Kopačkog jezera.