Četvrti sastanak projektnog tima Naturavita

Hrvatske vode bile su domaćin četvrtog  sastanka projektnog tima Naturavita koji je održan u srijedu   2. listopada 2019. godine. Na sastanku su bili prisutni predstavnici svih projektnih  partnera Hrvatske vode, JU PP Kopački rit, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo unutarnjih poslova i naravno domaćina Hrvatskih šuma.

Bila je to prilika da se zajedno osvrnemo na početnu konferenciju projekta koja je uspješno  održana dan prije. Voditeljica projekta zamolila je svakog od partnera da ukratko izloži status provedbe aktivnosti s informacijama o identificiranim poteškoćama svakog partnera.

Predstavnici MUP-a upoznali su nas s podacima da je do 30. rujna na projektnom području pronađeno i uništeno 1549  protupješačkih mina, 2853 protuoklopnih mina te 606 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava. Do kraja godine planira se završetak aktivnosti razminiranja te postavljanje 10 trajnih informacijskih ploča na projektne cjeline.

Predstavnici Hrvatskih šuma izvijestili su da su u sklopu biološke obnove šuma izvršeni sljedeći radovi: okopavanje sadnica na 35,51 ha i njega pomlatka  na 48,43 ha. U sezoni sadnje koja obuhvaća jesen 2019./proljeće 2020. godine, planirano je pošumiti 238,48 ha i to bijelom vrbom, crnom topolom, hrastom lužnjakom i poljskim jasenom. Plan je posaditi ukupno 671 446 komada sadnica i podići 18,91 km zaštitne ograde.  

Od ugovorenih  6 PPsEŠC dužine 8,49 km pri kraju je izgradnja jedne PPsEŠC Josipovački pašnjak, a započete su i sljedeće dvije: Bjelobrdski rit II i Veliki Bajat III-dionica 2. Rok završetka radova je 15.12.2019..  Za  podaktivnost 6.1. Obnova edukacijsko-posjetiteljskog centra Podravlje u tijeku je postupak ishođenja izmijenjene i dopunjene  građevinske dozvole.

Predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU planiraju nabavu za snimanje promotivnog filma koji bi se trebao prikazati na Interim konferenciji.

Sve ostale projektne aktivnosti idu planiranim tijekom.

Drugi dio sastanka iskorišten je za pojedinačne sastanke projektnih partnera po aktivnostima.