Ivona Mikulić, Author at Naturavita

Naturavita na Floraartu

U petak, 17. svibnja 2019. ravnatelj Javne ustanove Park prirode Kopački rit Tomislav Bogdanović predstavio je projekt Naturavita na 54. Međunarodnoj vrtnoj izložbi Floraart. Projekt je predstavljen u sklopu predavanja „Park prirode Kopački rit i projekti EU – primjeri dobre prakse“. Predavanje je održano u Zelenoj kupoli na Bundeku kao jedno od predavanja u kojemu

Read More...

Održan treći sastanak projektnog tima Naturavita

Lovački dom „Zlatna greda“ bio je domaćin i trećeg sastanka projektnog tima Naturavita koji je održan  8. i 9. svibnja 2019. godine. Na sastanku su bili prisutni predstavnici svih projektnih  partnera: Hrvatske vode, Javna ustanova Park prirode Kopački rit, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo unutarnjih poslova te vodeći partner Hrvatske šume. Bila je

Read More...

Projekt Naturavita pokazuje izvrsne rezultate

Održan sastanak užeg projektnog tima 23. studenoga održan je radni sastanak užeg projektnog tima projekta, Naturavita – “Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji,“ koji je započeo s provedbom 21. rujna 2018. godine. Na sastanku su prezentirane dosadašnje aktivnosti te je dogovoren plan aktivnosti za sljedeće

Read More...