Irena Franjić, Author at Naturavita - Stranica 2 od 2

MIDTERM KONFERENCIJA

Midterm konferencija projekta održat će se u petak, 15.listopada 2021. godine u Edukacijsko-posjetiteljskom centru „Podravlje“, Osijek, Podravlje, Lugarnica 1 sa sljedećim programom: 11:00 – 11:15  Otvaranje Edukacijsko-posjetiteljskog centra „Podravlje“ Kratki pozdravni govor i svečanost otvorenja Centra „Podravlje“ kojeg predvodi ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak 11:15 – 11:35 Pozdravni govori visokih uzvanika

Pročitaj više...

OSMI SASTANAK PROJEKTNOG TIMA NATURAVITA

Lovački dom Zlatna greda bio je domaćin osmog  sastanka projektnog tima Naturavita koji je održan u  četvrtak, 8. srpnja 2021. godine. Na sastanku su bili prisutni predstavnici svih projektnih  partnera Hrvatske vode, JU PP Kopački rit, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo unutarnjih poslova i naravno domaćina Hrvatskih šuma. Bila je to prilika da

Pročitaj više...

MONITORING KUKACA

Projektna grupa za monitoring kukaca tvrtke Biodea d.o.o. za istraživanje i razvoj odradila je, 18. i 19. lipnja 2021., svoj redovni terenski obilazak. Članovi projektne grupe obišli su sve ranije određene postaje i transekte za uzorkovanje. Prvi dan terenskog obilaska ispražnjene su klopke kojima se uzorkuju saproksilni kornjaši, te su ponovo pripremljene za lov, a

Pročitaj više...

PRVA GODINA PROVEDBE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI ZA GRUPU 1: MONITORING EKOLOŠKOG STANJA POVRŠINSKIH VODA I MONITORING DODATNIH BIOLOŠKIH POKAZATELJA I GRUPU 2: MONITORING KEMIJSKOG STANJA POVRŠINSKIH VODA

Upravo je završeno dvanaesto uzorkovanje u sklopu projekta Naturavita za Grupu 1:  Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja te za Grupu 2: Monitoring kemijskog stanja površinskih voda. Zaključno s ovim uzorkovanjem u lipnju 2021. godine prošla je prva godina uzorkovanja od tri koliko je predviđeno praćenje stanja pojedinih parametara. Aktivnosti obuhvaćene

Pročitaj više...

ISTRAŽIVANJE MAKROZOOBENTOSA

Od srpnja 2020. godine provode se sustavna terenska i laboratorijska istraživanja makrozoobentosa u sklopu aktivnosti projekta Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne sedimentacije, staništa i faune – GRUPA 1: Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja. U terenskom i laboratorijskom radu sudjeluju istraživači Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Odjela za biologiju

Pročitaj više...

TERENSKI OBILAZAK PIEZOMETARA

Krajem travnja 2021. godine obavljen je terenski obilazak istražnih piezometara na kojima će se provoditi aktivnosti Grupe 3: Monitoring podzemnih voda (količinsko i kemijsko stanje) u sklopu projekta Naturavita. Provedba monitoringa kemijskog stanja provodi se na 5 piezometara, u mjesečnim intervalima kroz period od dvije godine. Uz predstavnike Hrvatskih voda i Parka prirode Kopački rit,

Pročitaj više...

PRVO UZORKOVANJE PIEZOMETARA

Dana 18. svibnja 2021. godine obavljen je prvo terensko uzorkovanje podzemne vode na istražnim piezometrima u sklopu projekta Naturavita, Grupa 3: Monitoring podzemnih voda (količinsko i kemijsko stanje). Tijekom monitoringa na 5 piezometara određuju se fizikalno – kemijski pokazatelji, osnovni kationi i anioni, metali, organofosforni pesticidi i triazinski pesticidi. Uzorkovanje su obavili predstavnici Rudarsko –

Pročitaj više...

NA PROJEKTNOM PODRUČJU DO SADA JE IZGRAĐENO 27,67 km PROTUPOŽARNIH PROSJEKA S ELEMENTIMA ŠUMSKE CESTE (PPsEŠC)

Aktivnost obnova i izgradnja šumske protupožarne infrastrukture doprinosi ostvarenju Specifičnog cilja 3: Poboljšati zaštitu šuma i šumskog zemljišta u projektnom području Naturavita i ublažiti negativne utjecaje biotičkih i abiotičkih čimbenika na šumske ekosustave. Osim toga provedba ove aktivnosti omogućit će aktivnu protupožarnu zaštitu, posebno u sezoni povećane opasnosti od šumskih požara. Na projektnom području to

Pročitaj više...

Projektno područje Naturavita nakon 29 godina bez mina

Izdavanjem preostale dvije potvrde o isključenju iz minski sumnjivog područja u cijelosti je dovršena aktivnost razminiranja u sklopu projekta Naturavita. Nakon 29 godina razminirano je 2.534 ha šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000. Navedene površine odnose se na šume i šumska zemljišta kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o., Uprava

Pročitaj više...

Naturavita u brošuri European Network Integrate

Projekt Naturavita predstavljen je u brošuri European Network Integrate koju je objavio Europski šumarski institut. Opći cilj Europske mrežne integracije uspostavljen odlukom stalne komisije za šumarstvo Europske komisije jest identificirati uspješne prakse upravljanja koje integriraju pristupe očuvanja prirode, temeljene na empirijskim iskustvima i na znanstvenom radu. Mreža ima za cilj dijeljenje i promicanje dobre prakse

Pročitaj više...