Irena Franjić, Author at Naturavita

OTVORENA VRATA EU PROJEKATA – OBILJEŽAVANJE 10 GODINA ULASKA HRVATSKE U EU

U subotu 1. srpnja 2023. godine Republika Hrvatska obilježila je desetu godišnjicu ulaska u Europsku uniju. Tijekom desetljeća korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj realizirani su brojni projekti i ostvareni su značajni uspjesi. Kako bi što bolje prikazali promjene koje su korisnici EU fondova učinili te rezultate EU fondova u Hrvatskoj, Ministarstvo regionalnoga razvoja i

Read More...

SVJETSKI DAN ŠUMA

Svake godine 21. ožujka obilježava se Svjetski dan šuma i Svjetski dan down sindroma te smo na Edukacijsko posjetiteljskom centru „Podravlje“ s učenicima posebnog odjela OŠ “Dr. Franjo Tuđman” iz Belog Manastira obilježili ovaj važni dan. Osim toga danas je i prvi dan proljeća koje nam je donijelo prekrasan dan za uživanje u prirodi. Radionica

Read More...

ZAVRŠEN JE MOST NA KANALU BARBARA

Kao dio projektne aktivnosti obnova i izgradnja protupožarne infrastrukture, završen je most na kanalu Barbara, te je 9. ožujka 2023. uspješno obavljena primopredaja radova. Most je izveden kao armirano betonski gredni most koji premošćuje kanal Barbara na protupožarnoj prosjeci s elementima šumske ceste Tvrđavica – Darda. Most je dug 22,80 m, a ukupne je širine

Read More...

SVJETSKI DAN DIVLJIH VRSTA

3. ožujka  obilježavamo Svjetski dan divljih vrsta s ciljem prenošenja važne poruke o važnosti zdravih ekosustava te obnove bioraznolikosti čime se nastoji promijeniti sudbina najugroženijih vrsta.  Ove godine tema je ” Partnerstvo za očuvanje divljih vrsta”. Jedna od ugroženih vrsta projektnog područja je i obična kockavica (Fritillaria meleagris). Monitoring staništa i flore samo je jedan

Read More...

BIOLOŠKA OBNOVA ŠUMA – SADE SE ZADNJE POVRŠINE

Početkom projekta biološka obnova šuma i šumskog zemljišta bila je planirana na ukupnoj površini od 1021 ha što je uključivalo i vraćanje prirodne autohtone vegetacije na ukupno 441 ha šumskih površina koje su sada obrasle alohtonim vrstama (euroameričkim topolama, američkim jasenom, negundovcem, bagremom i dr.) Zbog povrata šumskih površina grofu Draškoviću projektom će biti obnovljeno

Read More...

U EDUKACIJSKO – POSJETITELJSKOM CENTRU „PODRAVLJE“ OBILJEŽENA JE 12. GODIŠNJICA PROGLAŠENJA REGIONALNOG PARKA MURA – DRAVA

U petak, 10. veljače 2023. u Edukacijsko posjetiteljskom centru „Podravlje“ održana je svečanost obilježavanja 12. obljetnice proglašenja Regionalnog parka Mura – Drava. Regionalni park Mura – Drava je zaštićeno prirodno područje proglašeno 10. veljače 2011. godine Uredbom Vlade Republike Hrvatske. Iako nije certificirano od strane IUCN-a (International Union for Conservation of Nature – Međunarodni savez

Read More...

2. VELJAČE – MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE MOČVARA I MOČVARNIH STANIŠTA

Močvarna područja su najbogatiji ekološki sustavi. Danas čine samo 6% površine Zemlje, a u njima živi 40% svih biljnih i životinjskih vrsta. Pokušavajući spriječiti daljnju devastaciju močvara koje su do nedavno ljudi smatrali nepotrebnim i prljavima, 116 država svijeta, a među njima i Hrvatska, 1971. godine potpisale su Ramsarsku konvenciju. Ova konvencija obvezuje države potpisnice

Read More...

GOTOV JE MONITORING VIDRE I DABRA

U sklopu aktivnosti Zaštita i očuvanje voda i o vodama ovisnih ekosustava čiji su nositelj Hrvatske vode, izvršen je monitoring vidre i dabra kao glavnih indikatorskih vrsta sisavaca za projektno područje. Predmetni monitoring izvršila je tvrtka OIKON d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju,  u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Kopački rit. Jedan od ciljeva

Read More...

POŽAR U PARKU PRIRODE KOPAČKI RIT

U srijedu 20. srpnja u ranim poslijepodnevnim satima vatrogascima je dojavljeno da je u šumskom predjelu Mali bajar uočen dim. Dolaskom vatrogasaca  na požarište, utvrđeno je da je točna lokacija  predjel Lanište odjel/odsjek 60a u gospodarskoj jedinici „Kopačevske podunavske šume“.  Prema prvim procjenama, u požaru koji su vatrogasci iz Osijeka i okolnih DVD-ova do 19:30

Read More...

SURADNJA NATURAVITE I PROJEKTA ECO-HERIT@GE MATTERS

Početkom ožujka, 30 učenika i 15 njihovih pratitelja  boravili su na području Osječko-baranjske županije kao gosti OŠ Retfala koja ih je ugostila u sklopu projekta Eco-Herit@ge Matters koji se provodi u sklopu programa Erasmus+ KA2. Cilj ovoga projekta jest unaprjeđenje učeničkih znanja i vještina vezanih uz kulturnu i ekološku baštinu kao resursima za razvoj novih

Read More...